Accessアクセス

ホーチミン 美容室 7区

EMO.Hair&Beauty

【Address】
14 Raymondienne, khu Starhill,
Phường Tân Phú, Quận 7, HCM

【Tel】
0707177290

【Mail】milk.bo.ya0502@gmail.com

【Open/Close】
 平日9:00-19:00

土日9:00-18:30

【Closed】

月曜日

*Gọi hoặc WEB trước 18:00 vào ngày