Địa chỉtruy cập

Thành phố Hồ Chí Minh. Làm tóc Quận 7

Dịch vụ làm đẹp và chăm sóc tóc EMO.

【địa chỉ】
Địa chỉ:14 Raymondiene, khu Starhill,
phường Tân Phú, Quận 7, Tp HCM.

【Sdt】
0707177290

【địa chỉ email】
milk.bo.ya0502@gmail.com

【Ngày nghỉ cố định】
Thứ 2

【Thời gian hoạt động】
từ 9h – 20h mỗi ngày
( Thời gian nhận lịch cắt tóc cuối cùng trong ngày là 19h)
Chúng tôi nhận lịch hẹn thông qua điện thoại hoặc website đến 18h mỗi ngày.